IOOC

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOC), is het werkboek dat in juni 2020 door Amsterdam is gepubliceerd. Het Werkboek is een catalogus van generieke maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit de stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij het programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond. Het werkboek spreekt de taal van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Hierdoor …

Lees meer

Citydeal Openbare Ruimte (CDOR)

Wat en wie De citydeal openbare ruimte is een samenwerking tussen ministeries, steden, adviesbureaus en kennisinstellingen. De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe …

Lees meer