IOOC

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOC), is het werkboek dat in juni 2020 door Amsterdam is gepubliceerd. Het Werkboek is een catalogus van generieke maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit de stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij het programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond. Het werkboek spreekt de taal van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Hierdoor is het juist ook nuttig voor ondergrondspecialisten om het handboek te kennen. Bijvoorbeeld voor de integratie van ondergrond in omgevingsvisie, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s.

Werkboek: https://openresearch.amsterdam/nl/page/59863/deel2—werkboek

Auteurs: Marina Vasarini Lopes,Alessandra Riccetti,Joyce van den Berg

Organisatie: Gemeente Amsterdam