PRAKTIJKPROGRAMMA HERINRICHTING STEDELIJKE ONDERGROND

De Bouwcampus heeft als een van de speerpunten komende jaren het praktijkprogramma herinrichting stedelijke ondergrond. Samen met het project ‘Vol onder Maaiveld’, waarin koplopergemeenten zich hebben verenigd. Het praktijkprogramma werkt samen met gemeenten, kennisinstellingen, Bouwend Nederland en Mijnaansluiting. Herinrichten van de (stedelijke) ondergrond in straten en wijken met een aantal lokale coalities op een toekomst-vaste …

Lees meer

Citydeal Openbare Ruimte (CDOR)

Wat en wie De citydeal openbare ruimte is een samenwerking tussen ministeries, steden, adviesbureaus en kennisinstellingen. De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe …

Lees meer