PRAKTIJKPROGRAMMA HERINRICHTING STEDELIJKE ONDERGROND

De Bouwcampus heeft als een van de speerpunten komende jaren het praktijkprogramma herinrichting stedelijke ondergrond. Samen met het project ‘Vol onder Maaiveld’, waarin koplopergemeenten zich hebben verenigd. Het praktijkprogramma werkt samen met gemeenten, kennisinstellingen, Bouwend Nederland en Mijnaansluiting.

Herinrichten van de (stedelijke) ondergrond in straten en wijken met een aantal lokale coalities op een toekomst-vaste manier, waarbij alle functionaliteit die de komende 10-15 jaar gewenst is, kan worden gerealiseerd tegen minimale maatschappelijke kosten en met minimale overlast.

Dat wat werkt voor de betrokken lokale coalities, qua proces en/of techniek, moet herhaalbaar zijn op andere plekken in Nederland.

Lees meer over het praktijkprogramma op de website van de Bouwcampus.

Organisatie: Bouwcampus