Krijgen netbeheerders geld om ruimte maken in de ondergrond?

Hoe mooi zou het zijn als netbeheerders financiële ruimte krijgen om te investeren in ruimtebesparende inpassingstechnieken of leidingen te verleggen als dit logisch is voor andere maatschappelijke doelen, zoals wateropslag of vergroening. Wij zien dat de netbeheerders zich beperkt voelen om te investeren in “ruimtebesparende inpassingstechnieken” die ook andere transities mogelijk maken. De praktijk leert dat in de ruimtelijke ordening van kabels en leidingen, zeker daar waar het gaat om “afwijkingen van de standaard”,  de financiering van de meerkosten altijd een belangrijk onderwerp van gesprek is. Uiteindelijk is er geen plaats meer voor o.a. groen of de gemeente moet investeren of zorgen voor een gekunstelde oplossing.

Consultatie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet breed onderzoek naar de reguleringsmethode die het beste past bij de energietransitie en de uitdagingen die dat vraagt. Hiervoor gaat de ACM een consultatieronde in. GPKL maakt een advies met het doel dat netbeheerders financiële krijgen om wel te mogen afwijken van de standaard.

Hiervoor hebben we kennis en denkkracht nodig, wie denkt mee? Meld je aan bij info@gpkl.nl