Een nieuwe ondergrondse ordening lost de puzzel op

Het is druk in de ondergrond, dat zal niemand ontkennen. Mondjesmaat komen er ontwikkelingen op de markt die ruimte maken, maar die zijn vaak duur en er is geen breed draagvlak.

Kansen voor stedelijk gebied

Traditioneel leggen we kabels en leidingen naast elkaar in de ondergrond, weliswaar op verschillende diepte, maar zeker niet boven op elkaar. De gemeente Leiden ontwikkelde het idee om met een systeem de kabels en leidingen boven elkaar in de koude grond te leggen, het VKLS (Verticaal Kabel en Leidingen Systeem). Met dit systeem komt er ruimte in de ondergrond en blijven kabels en leidingen goed bereikbaar. Grote voordeel is gemeenten hierdoor wel voldoende ruimte krijgen voor hun ambitie zoals klimaatadaptatie, vergroening en energietransitie. Graafschade is in dit systeem verledentijd.

Onderzoek

Een aantal netbeheerders en gemeenten zien het VKLS als één van de oplossingen om ruimte in de ondergrond te creëren. Daarom komt er een proefopstelling om te testen en te onderzoeken of het werkelijk werkt zoals we dat nu denken. Uiteindelijk komt er een wetenschappelijk rapport met technische specificaties dat aantoont dat het systeem een alternatief is voor een nieuwe ondergrondse K&L ordening.

Financiering

Momenteel is er voor 60% aan middelen om het onderzoek uit te voeren, er is een tekort van €150.000. Dit betekent dat het onderzoek nog niet kan starten, hoewel het wel in de startblokken staat. Wil uw gemeente bijdragen aan dit onderzoek, dat kan! Stuur een mail naar info@gpk.nl. Vele kleine bijdragen maken ook een groot bedrag.

Download hier de flyer