Algemene ledenvergadering en special 22 december

De stukken van de algemene ledenvergadering zijn niet openbaar. Nog geen toegang tot de website? Neem contact op via info@gpkl.nl .