Algemene Ledenvergadering 7 december inclusief assets inpassen sessie 2

Op 7 december is de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal ingepland vanaf 10 uur. In de ALV zullen eerst de formele zaken aan de orde komen. Daarna zal deze overlopen in het bespreken van ontwikkelingen in de enkele ‘ondergrondse dossiers’ en rond maximaal 11 uur start een verdieping over ruimtelijke inpassing. Thijs van Spaandonk (Bright) en daarna Liander zullen een voorzet geven en er is wederom ruimte voor kritische discussie en het inbrengen van vervolgvragen. Heb je vooraf verzoeken, vragen of een agendapunt? Laat het dan z.s.m. maar in ieder geval voor 5 december weten via info@gpkl.nl .

Voorlopige agenda

09.50-10.05 Digitale inloop

10.05-10.25 ALV met o.a. bestuursleden; concept begroting; concept jaarplan

10.25-10.50 Bespreken actualiteiten in enkele dossiers

11.00-11.50 Verdieping ruimtelijk inpassen met Bright & Liander

<<Link naar de stukken volgt 24 november>>.

Op 4 januari start de eerste digitale werkgroep ‘ruimtelijk inpassen van NUTS/telecom-objecten’. Daarin kunnen we als gemeenten onderling:

  • signaleren wat er gebeurt
  • afstemmen, uitwisselen en doorontwikkelen wat werkt
  • wat niet werkt maar mooi lijkt en dit eventueel adresseren en alternatieven aandragen

We werken toe naar vaste terugkerende momenten, zullen ook de werkgroep telecom nieuw leven inblazen en klankbordmomenten voor ‘lopende zaken’ instellen. Voor de eerste werkgroep ontvangt iedereen een uitnodiging. Daarna zullen we op inschrijving werken en in vaste cycli agenda’s voorbereiden.