9 oktober: ruimte-zoeken bovengrondse voorzieningen met ODF en Liander

In de ochtend van maandag 9 oktober organiseren we het platformoverleg GPKL. Iedereen die in een gemeente werkt aan de regie op de ondergrond, het vergunnen of het coördineren, beleidmaken of toezichthouden over NUTS en/of telecom is welkom voor deze bijeenkomst. Deze keer is dit live in Arnhem en voor de eerste keer sinds 2020 ook niet in een hybride vorm. Om ook de mensen die niet aanwezig kunnen zijn te voorzien, zal zowel vooraf als achteraf een uitgebreider discussiestuk worden gepubliceerd.

Als uw gemeente lid is, kunt u zich (gratis) aanmelden via het inschrijfformulier tot 4 oktober. Is uw gemeente (nog) geen lid, neem even contact op via info@gpkl.nl of telefonisch via 0318 438 099. Neem gerust een ruimtelijke of energie/buurtaanpak-collega mee voor de special of gehele vergadering.

09:40-10:00 Inloop

10:00-10:50 Platformoverleg leden met updates vanuit alle lopende dossiers (Telecom; WIBON; energietransitie; VTH VNG; etc.)

11:00-12:00 Special ruimte zoeken voor bovengrondse voorzieningen van ondergrondse netten (Gemeenten; Liander; ODF)

12:00 e.v. Lunch tot maximaal 13:00

Het overleg kan desgewenst gecombineerd worden met het middagprogramma van ‘Dag van de Stad’: het door VNG jaarlijks georganiseerde congres rond stedelijke uitdagingen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.dedagvandestad.nl .

Special ruimtezoeken voor trafo’s en PoP’s met ODF en Liander

Vanaf 11 uur zijn Open Dutch Fiber (ODF, telecom) en Liander aanwezig. PoP’s (Points of Presence, telecom)

Open Dutch Fiber (ODF) legt glasvezel aan in 30+ gemeenten en is zelf ook bezig met het beter inpassen van Points of Presences (PoPs, telecomkastjes). Deze kastjes zijn vaak niet groot, maar wel talrijk en zeker in hoogstedelijk gebied levert dit toch vraagstukken op. Frederieke Wolter en Bastiaan Ruijg vertellen over hun ervaringen in Amsterdam. Wanneer kan er gedacht worden aan een ‘special pop’? Hoe ziet dat eruit, welke kansen biedt dat en waar loop je tegenaan?

Vanuit Liander zullen Bas van Gageldonk en Aschwin Groep uiteenzetten welke aanpakken geprobeerd zijn of worden bij het zoeken en vinden van ruimtes voor trafostations. De in veel gemeenten verdrievoudiging van (aankomende) aanvragen vanwege netverzwaringen levert een hoop dilemma’s op, zeker in combinatie met andere ruimtelijke vraagstukken. Verschillende regio’s en gemeenten maken afwegingskaders of proberen op een andere manier prioritering aan te brengen in het zoeken naar ruimte. Wat helpt daarbij?