27 september – Samen over kabels en leidingen

Een driedubbele fysieke (!) samenkomst op 27 september 2021 voor en door drie organisaties. Vanaf 12 uur organiseert het GPKL een platformoverleg (gelijktijdig met specifieke activiteiten voor Mijnaansluiting bestuurders). Daarna volgt een gezamenlijk programma met Mijnaansluiting en het COB-platform Kabels en leidingen. Zo is het een complete Kennisarenadag met zowel netbeheerders, gemeenten, als adviesbureaus en aannemers uit de keten.

Het COB presenteert namens de partners drie mooie, gezamenlijke producten. Deze zijn in het kennisprogramma, de ‘kennisarena kabels & leidingen’ tot stand gekomen en veel gemeenten hebben aan 2 van de 3 meegewerkt. Het gaat om (1) het groeiboek Fabels en feiten, (2) een interactieve kaart met richtlijnen en verordeningen en (3) de prefab-meterkast. Daarnaast krijgt u het laatste nieuws uit de kabels-en-leidingenwereld en de deelnemende netwerken.

Er wordt ook een ‘juridisch college’ georganiseerd in het teken van de CROW500-richtlijn, waarvan de naleving na 31 december 2021 onder het toezicht van Agentschap Telecom komt te staan. Met inspecteurs van Agentschap Telecom wordt besproken wat de audits, die veel gemeenten en netbeheerders al hebben ondervonden, precies inhouden. Hierna volgen 3 rondes met workshops.

Aanmelden voor ons platformoverleg inclusief lunch kan via dit formulier.

Aanmelden voor het programma vanaf 13.45 kan op deze pagina.