Zijn Wifi-spots op schakelkasten gedoogplichtig?

Nee. Het Agentschap Telecom heeft schriftelijk laten weten dat wifi-spots op schakelkasten kunnen worden gezien als antennes en daarmee niet onder de gedoogplicht van de TW vallen.