Waterbestendig bouwen van NUTS-voorzieningen

Het kenniscentrum bodemdaling en funderingen heeft veel toolboxen online gezet. Een daarvan is het waterbestendig bouwen van NUTS, waaronder transformatorhuisjes. Zie Waterbestendig bouwen van nutsvoorzieningen – KBF voor meer informatie.

Een voorbeeld van een rainproof inrichting is dat bovengrondse nutsvoorzieningen (in risicovolle gebieden) op verhoogde plekken geplaatst worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor transformatorhuisjes en netwerkkastjes. Ondergrondse delen van nutsvoorzieningen zoals drinkwaterleidingen, riool- en gasbuizen worden juist dieper gelegd zodat ze niet kunnen opdrijven. (Bron: KBF, 2022).