Voortgangsbrief Omgevingswet 14 december – met aandacht voor gemeenten en DSO

Op 14 december heeft Minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de gezamenlijke inzet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en zijzelf richting een succesvolle invoering van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

De voortgangsbrief is informatief opgezet en beschrijft hoe er wordt geoefend, wat daar nog niet zo goed loopt en wat wel. De Minister vraagt aan de Kamers om de invoeringsdatum van 1 juli op korte termijn te bekrachtigen.

De volledige brief is hier te lezen.