VNG-analyse: klimaat en energie scoren hoog in gemeentelijke coalitieakkoorden

De onderwerpen klimaat en energie spelen enorm in de gemeenten in ons land. Dat blijkt uit een analyse, in opdracht van de VNG, van de coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart overal in ons land zijn gesloten.

De term energietransitie staat in 80 procent van de akkoorden. Ongeacht grootte, locatie of leidende coalitiepartij, zijn gemeenten redelijk eensgezind in het erkennen van de opgave die hen te wachten staat om de energietransitie vorm te geven en te versnellen. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar afspraken die gemaakt zijn binnen de RES.

Ruim 38% van de gemeenten spreekt over windmolens, in 2018 was dit nog 23%. Een aantal gemeenten spreekt zich nadrukkelijk uit voor plaatsing van windmolens, maar een aantal andere gemeenten geven aan dat plaatsing niet wenselijk of bespreekbaar is. Uit de akkoorden blijkt dat veel gemeenten een afwachtende houding aannemen, in afwachting tot meer duidelijkheid over gezondheidseffecten of afstandsnormen. Veel gemeenten zijn niet enthousiast over grootschalige zonnevelden, vanwege zorgen voor natuur of de voorkeur om zon op dak te realiseren. Eén van de rode draden omtrent dit thema is dat veel gemeenten benadrukken dat dit “naast een technische, vooral ook een sociale opgave is”. Heel veel gemeenten spreken over het creëren van draagvlak, en kondigen daarom aan zich in te willen spannen om “de hele samenleving aan te laten haken op de brede energietransitie”, waar mogelijk door het realiseren van “gevoeld en gedeeld eigenaarschap”.

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 maakte de analyse in opdracht van de VNG aan de hand van een instrument voor tekstanalyse: de Coalitieakkoordentool, een prototype waar je zelf ook mee aan de slag kunt als je geïnteresseerd bent in onderwerpen die spelen in gemeenten.

Bekijk de volledige analyse van de coalitieakkoorden.

Bron: Platform 31, 13 oktober 2022