Versie 2.0 herstraattarieven beschikbaar

Op de VNG-site is een update van de herstraattarieven beschikbaar. Het gaat niet om een inhoudelijke wijziging, maar om een foutmelding bij berekeningen van smalle trajecten aan herstraten. Let erop om deze dus opnieuw te downloaden via https://vng.nl/nieuws/herstraattarieven-2022-beschikbaar

Daarnaast komt de vraag binnen of de herstraattarieven 2022 tussentijds worden herzien in het licht van de huidige prijsstijgingen. Dit is vooralsnog niet het geval. Nieuwe prijzen worden in december weer vastgesteld en gepubliceerd voor het jaar erna.