Toezichthouder SodM legt Stedin last onder dwangsom op voor registratie gasnetten

Netwerkbedrijf Stedin moet wijzigingen in het gasnetwerk binnen twee maanden verwerken in het daarvoor bestemde register. Zo niet, dan verbeurt het bedrijf per keer €10.000. Dat blijkt uit een last onder dwangsom die Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) oplegt.

De last onder dwangsom wordt opgelegd omdat uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat Stedin het bedrijfsmiddelenregister niet goed bijhield. In het bedrijfsmiddelenregister (BMR) staan gegevens over gas- en elektriciteitskabels, zoals de ligging en samenstelling van het netwerk. Stedin is wettelijk verplicht om elke geconstateerde wijziging binnen twee maanden in het BMR te verwerken. Dat bleek de netwerkbeheerder onvoldoende te doen.

Stedin is met een herstelplan gekomen om te zorgen dat dat in de toekomst wel tijdig en volledig gebeurt, en de SodM geeft het netwerkbedrijf tot eind dit jaar om dat plan te implementeren. Daarna betekent elke geconstateerde misser een dwangsom van €10.000 tot een maximum van €100.000. De last onder dwangsom is in juni al opgelegd, maar nu pas gepubliceerd, omdat het besluit nu onherroepelijk is, laat SodM weten.

Zoetermeer

Het SodM-onderzoek volgde na een gasexplosie in winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer op 7 februari 2022. Daarbij raakten drie monteurs van Stedin gewond. Eerder al concludeerde de toezichthouder dat Stedin de verantwoordelijkheid bij de werkzaamheden aan de gasleidingen te veel zou hebben neergelegd bij het uitvoerende personeel. Ook merkte de toezichthouder toen op dat het BMR ten tijde van de werkzaamheden niet klopte met de situatie ter plekke. Die situatie was enkele maanden daarvoor gewijzigd, maar dat had ten tijde van de explosie verwerkt moeten zijn. Dat heeft nu dus geleid tot een last onder dwangsom.

Het gaat om een herstel-sanctie, laat SodM desgevraagd weten, om overtreding in de toekomst te voorkomen. Het is dus niet de verwachting dat Stedin het hele netwerk vanaf 1 januari volledig en juist in het BMR heeft staan. Wel moet Stedin elke geconstateerde afwijking of elke wijziging van het netwerk binnen twee maanden in het BMR verwerken. Stedin laat weten hard te werken aan de implementatie van de nieuwe processen. Woordvoerder Roderick van Houten laat weten dat processen “onder een vergrootglas liggen” en dat verbetertrajecten naar voren zijn gehaald en versneld.

Eerder herstelplan

SodM monitort Stedin via maandelijkse updates, en verwacht op basis daarvan dat de netwerkbeheerder de zaken op tijd op orde zal hebben. Wel voegt de toezichthouder toe dat uit de praktijk zal moeten blijken of met de acties ook tot het gewenste resultaat zullen leiden: “Hier zal de SodM met een kritische blik op toezien.”

Stedin kreeg al eens eerder een tik op de vingers omdat het netwerkbedrijf het BMR niet goed op orde had. In 2009 legde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de huidige Autoriteit Consument & Markt) een bindende aanwijzing op. Stedin moest toen binnen drie maanden een herstelplan hebben, en binnen anderhalf jaar de boel op orde maken. SodM laat daarover weten dat Stedin sindsdien stappen heeft gezet om het BMR-proces te verbeteren, maar dat die stappen naar nu blijkt toch nog onvoldoende waren.

Bron: Energeia, 14 december 2023