Tientallen gemeenten te laat met transitievisie warmte

In lang niet alle gemeenten is de verplichte transitievisie warmte, de weg naar aardgasvrije woningen, vastgesteld door de gemeenteraad.

Ondanks de verplichting uit het Klimaatakkoord om ‘uiterlijk eind 2021’ een transitievisie warmte te hebben, is deze in tientallen gemeenten nog niet vastgesteld. Dat valt af te leiden uit een kaartje dat het ministerie van Binnenlandse Zaken op verzoek heeft gemaild.

Breda

Het zijn, volgens het kaartje, vooral middelgrote en kleinere gemeenten waar de gemeenteraad nog niet definitief aan het woord is geweest over de transitievisie warmte, zoals Goes, Landgraaf, Veendam, Loppersum, Drimmelen en Brunssum. Eerder werden hier ook Zaanstad, Breda en Uden vermeld. Die geven echter aan dat hun gemeenteraden wel degelijk een transitievisie warmte hebben goedgekeurd. 

Niet AVG-proof

In de Kamerbrief ‘Resultaten monitor transitievisies warmte’, die minister De Jonge gisteren heeft verstuurd, meldt hij dat ‘ruim 300 gemeenten’ (van 345 gemeenten in totaal) de visie hebben vastgesteld. ‘En vrijwel alle andere gemeenten zullen dat op korte termijn doen.’ Na een verzoek van Binnenlands Bestuur om de monitor zelf, mailt de woordvoerder van Binnenlandse Zaken een link naar bovengenoemd kaartje. Dat zou volgens haar de onderliggende informatie zijn voor de Kamerbrief. Dat kaartje blijkt echter geen correcte weergave te geven. Volgens een woordvoerder van de VNG, die gegevens voor de monitor heeft aangeleverd, is er wel degelijk een monitor. Maar ‘die is niet AVG-proof. Daar wordt nu aan gewerkt bij Binnenlandse Zaken.’ De BZK-woordvoerder geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn.

Anders

Volgens de VNG hebben 19 gemeenten hun transitievisie warmte nog niet klaar. 15 gemeenten hebben de visie wel klaar, maar nog niet vastgesteld door de raad. Bij 5 gemeenten is een visie in concept vastgesteld door de raad. Tot slot is in 4 gemeenten de situatie ‘anders’. In de rest, 302 gemeenten, is de transitievisie definitief vastgesteld.

1,5 miljoen woningen

Uiterlijk in 2030 moeten er 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen worden verduurzaamd, zodat ze aardgasvrij of ‘aardgasvrijready’ zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de transitievisie warmte geeft de gemeenteraad aan op welke manier en met welk tijdpad de gemeenten die verduurzaming willen uitvoeren.

Richting aardgasvrij

Volgens De Jonge tellen de huidige transitievisies (onduidelijk is of hij nog niet vastgestelde visies meetelt) op tot 1.480.000 woningen. Die worden geïsoleerd of ‘verdergaand’ verduurzaamd ‘richting aardgasvrij’. Ook willen de gemeenten 60.000 utiliteitsgebouwen isoleren of ‘verdergaand (…) verduurzamen’.

Geen concreet plan

Netbeheer Nederland, de club van netbeheerders van de energie-infrastructuur, waarschuwde vorige maand dat de warmtetransitie in gevaar zou komen. Dat deed ze na een analyse van 312 transitievisies warmte. Opvallend was dat volgens Netbeheer 20 procent van de gemeenten niet het doel van het Klimaatakkoord onderschrijft om in 2030 20 procent van de woningen van het gas af te hebben gehaald en dat 46 procent wel het doel onderschrijft maar geen concreet plan heeft om het te halen. Netbeheer heeft informatie uit de warmtevisies nodig om de elektriciteitsnetten op tijd te verzwaren.

Bron: Binnenlands Bestuur 12 april 2022