Kaartmateriaal van slechte kwaliteit: kan ik daarover beklag doen?

Kaartmateriaal van slechte kwaliteit: kan ik daarover beklag doen?

FAQ
Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het tijdig bijwerken van kaartmateriaal. Het AT spreekt stelselmatig netbeheerders aan die hun kaartmateriaal ... > Lees verder
Revisietekening - welke verwerkingstermijn geldt?

Revisietekening – welke verwerkingstermijn geldt?

FAQ
Een wijziging van het netwerk binnen het bestaande beheerpolygoon van een beheerder, wordt bij voorkeur onverwijld in het kaartmateriaal verwerkt ... > Lees verder
Grondzuigen: is daar een graafmelding voor nodig?

Grondzuigen: is daar een graafmelding voor nodig?

FAQ
Bij het wegzuigen van zand is geen sprake van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Als het zand in de ondergrond ... > Lees verder
Zinkers, zijn die altijd markeringsplichtig?

Zinkers, zijn die altijd markeringsplichtig?

FAQ
Zinkers zijn leidingen die op de bodem van (of onder) watergangen liggen (zodat er geen brug voor hoeft te worden ... > Lees verder
Inmeten: Wie is verantwoordelijk voor (verkeerd) ingemeten liggingsgegevens?

Inmeten: Wie is verantwoordelijk voor (verkeerd) ingemeten liggingsgegevens?

FAQ
De grondroerder is verplicht tot het doorgeven (zonder wettelijke kwaliteitseisen) van een verkeerde ligging als hij die heeft aangetroffen. Van ... > Lees verder
Voedingskabels van drukriolering - registreren?

Voedingskabels van drukriolering – registreren?

FAQ
De ligging van een voedingskabel van een drukrioleringsnet moet volgens de WIBON goed geregistreerd zijn. Alleen als drukriolering als huisaansluiting ... > Lees verder
Frezen in asfalt: Klic-melding vereist?

Frezen in asfalt: Klic-melding vereist?

FAQ
Asfalt is een constructie die op de ondergrond is aangebracht. De WIBON ziet toe op graafwerkzaamheden in de ondergrond. Als ... > Lees verder
Zandwegen schaven: WIBON van toepassing?

Zandwegen schaven: WIBON van toepassing?

FAQ
Het schaven van zandwegen (t.b.v. herstellen maaiveld) valt onder de definitie van mechanische graafwerkzaamheden. Er kan graafschade ontstaan aan kabels ... > Lees verder
Gebiedsontwikkeling: wie is verantwoordelijk m.b.t. WIBON?

Gebiedsontwikkeling: wie is verantwoordelijk m.b.t. WIBON?

FAQ
Ontwikkelgebieden zijn vaak groot en de ontwikkeling duurt jaren. In de gebiedsontwikkeling is ook de aanleg van riolering opgenomen. Contractueel ... > Lees verder
Korte netwerktracés zoals voor gemeentelijke fonteinen: zijn die te beschouwen als huisaansluiting?

Korte netwerktracés zoals voor gemeentelijke fonteinen: zijn die te beschouwen als huisaansluiting?

FAQ
De uitzondering voor huisaansluitingen betreft alleen verbindingen tussen een net en een onroerende zaak. Een fontein is geen onroerende zaak ... > Lees verder