Ruimtelijk afwegingskader Middenspanningsruimten: een goed begin scheelt tijd en geld!

In de gemeente Nijmegen is een afwegingskader middenspanningsruimten (msr) door de besluitvorming van de Raad. Het afwegingskader bouwt voort op de ervaringen in Nijmegen en een aantal andere gemeenten. Het afwegingskader zorgt ervoor dat gesprekken gestructureerd verlopen en dat scheelt zoektijd en energie. Er blijven nog genoeg moeilijke plekken en detail-gesprekken over, waar dan meer tijd en energie voor is van alle partijen.

Discussie over ruimtelijke afweging en het inhoudelijk stuk zijn hier op het forum te vinden.

De besluitvorming en het inhoudelijk kader zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten en terug te vinden onder 4.6 bij deze link: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c7429a3b-76ea-421b-98ce-a56251092b29