Per 1 oktober iets aangescherpt voorzorgsbeleid electromagnetische velden

Vanaf 1 oktober a.s. gelden een paar aanvullende voorzorgsmaatregelen bij de aanleg van elektriciteitsnetten en componenten daarvan. Hiermee worden magneetvelden nog kleiner gehouden in de gebouwde omgeving. De maatregelen zijn vastgelegd in een convenant tussen de e-netbeheerders en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het convenant is hier te vinden. Voor het plaatsen van transformatorstations zou dit niet tot grote veranderingen moeten leiden, omdat de voorzorgsmaatregelen zich al in het ontwerp van de compactstations bevinden. Bij vragen vanuit politiek of inwoners kun je verwijzen naar het kennisplatform electromagnetische velden.