Oververhitting netwerk Liander dreigt: €3,5 miljard investering tegen uitval stroom

Netbeheerder Liander probeert met €3,5 miljard aan investeringen overbelasting in zijn elektriciteitsnetwerk voor 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven te voorkomen. Dat is 50% meer dan in zijn vorige prognose. Zelfs dan zullen zich problemen gaan voordoen, waarschuwt Liander.

Het nutsbedrijf Liander, dat zelf geen energie levert, noemt die uitgave in zijn maandag verschenen Investeringsplan 2022-2031 de grootste ooit. Het voornemen van de Alliander-dochter, bedoeld voor in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en delen van Zuid-Holland, betekent een versnelling van de investeringen om problemen te voorkomen.

Liander spreekt van ’een groeiend aantal knelpunten’ op het midden- en laagspanningsnet, in laagspanning zelfs met 50% afgezet tegen de vorige inventarisatie.

6500 kilometer kabel

Het bedrijf legt 6500 kilometer kabel aan voor midden- en laagspanningsnetwerken, plaatst 2400 transformatorhuisjes en bouw 56 grote elektriciteitsstations. Nog een honderdtal wordt uitgebreid.

Dat is broodnodig, aldus de directie, gezien de snelgroeiende vraag naar elektriciteit en de teruglevering van groene stroom van zonnepanelen van bedrijven en particulieren. Die zorgen bij elkaar voor overbelasting.

Liander stelt dat van de 316 grotere elektriciteitsstations er bijna 195 overbelast dreigen te raken zonder extra investeringen in capaciteit.

Explosieve groei

Met extra netwerk en het dempen van pieken en dalen, denkt de stroomaanbieder de vraag en het aanbod meer gelijk te kunnen trekken. Maar dat zal niet altijd voldoende zijn. ,”Ondanks de fors toenemende investeringen kunnen we het tempo van de energietransitie moeilijk bijhouden”, erkent Liander. ,” Door een tekort aan mensen en middelen kunnen we niet al het werk binnen de gestelde tijd doen. Dat betekent dat voor onze klanten lever- en terugleverbeperkingen kunnen ontstaan.”

In drie jaar tijd moeten met €3,1 miljard aan investeringen in ieder geval de grote knelpunten worden verholpen. Daar tegenover staat de extreme groei van het aanbod die ook de komende jaren doorzet. Het steekt nog eens €357 miljoen in het overeind houden op niveau van het gasnetwerk.

Eerder gaf het bedrijf aan te kampen met vertragingen door problemen met vergunningverstrekking door overheden voor de transformatorhuisjes en elektriciteitsstations.

Bron: Telegraaf, 11 april 2022

Foto: Chris Pennarts