De Samenwerkwijzer

De samenwerkwijzer is vernieuwd. Op https://www.desamenwerkwijzer.nl/ vind je je weg in de processen van integrale planafstemming in de ondergrond. Aan de bibliotheek wordt continue gewerkt. In deze bibliotheek staan voorbeelden voor convenanten en intentieovereenkomsten, afspraken die je met elkaar kunt maken. Daarnaast staan er ook een aantal templates. Meedoen met jouw team of regio aan …

Lees meer

Kennisarena Kabels & Leidingen COB

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is een netwerk- en projectorganisatie. Het werkprogramma kennisarena kabels & leidingen is actief en doorlopend. Diverse bijeenkomsten en producten komen onder de vlag van de kennisarena tot stand. Dit in samenspraak met een breed palet uit de hele kabels & leidingenketen. Kijk vooral op www.COB.nl voor de meest actuele stand …

Lees meer