Oproep van KLIC-Kadaster: voorgestelde veranderingen

De TCS, Technische Commissie Standaarden, heet 16 wijzigingen uitgewerkt die het KLIC kunnen verbeteren maar ook een impact hebben op de gebruikers ervan, inclusief gemeenten.

Het gaat om 16 wijzigingen (groot en klein). Een aantal wijzigingen gaat over mogelijkheden rond objecten, zoals het intekenen van infiltratiekratten, maar ook gaat het om werkafspraken en het benutten van ruimere technische mogelijkheden.

Wijzigingen op het IMKL -het Informatiemodel Kabels en Leidingen- is een traject waarbij wet-en regelgeving moet worden aangepast. Wachten op de uitkomsten van de evaluatie en de uit te werken oplossingen is een mogelijkheid, maar dan is de verwachting dat dit nog minimaal 2-4 jaar duurt. Het Gebruikersoverleg (overleg rond KLIC dat vier keer per jaar samenkomt) heeft eerder dit jaar het geadviseerd om periodiek wijzigingen door te voeren.

Vraag aan de achterban:

Wat is het standpunt t.a.v. deze 16 punten – inhoudelijk

Wat is de impact? – voordelen, maar ook inspanning en kosten.

Zie voor het Excel-document en reageren ons Forum (inloggen). Een reactie graag versturen uiterlijk 13 september a.s., zodat er genoeg tijd is deze samen te voegen in een gezamenlijke reactie.