Ook Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit betekent dat ook een aantal daarmee samenhangende ontwikkelingen opschuiven. Een belangrijke is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met het uitstel van de Omgevingswet en de samenhangende ontwikkelingen is er broodnodige, extra tijd om o.a. het digitale stelsel op orde te krijgen en vooral om hiermee te testen door alle partijen.