Netbeheerders: harde politieke keuzes nodig voor energietransitie

Alleen als een nieuw kabinet snel diverse politieke keuzes maakt, heeft de energietransitie kans van slagen. De infrastructuur moet op de schop om in de toekomst aan de veel grotere vraag naar energie te kunnen voldoen. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer vraagt Netbeheer Nederland aandacht voor de randvoorwaarden die daaraan verbonden zijn.

De brancheorganisatie benoemt in de brief vijf prioriteiten met het oog op de tijdige realisatie van een klimaatneutraal energiesysteem. Daarbij hoort het verzoek aan de partijen die bij de kabinetsformatie betrokken zijn, alsmede aan het nieuwe kabinet, om snel een aantal politieke keuzes te maken. “Alleen dan blijft de klimaatopgave voor 2030 en 2050 maakbaar en betaalbaar”, aldus de netbeheerders. Zij benadrukken dat 2050 ver weg lijkt, maar dat het met de opgave waar zij voor staan in zekere zin nu al kort dag is.

“De huidige energie-infrastructuur moet worden omgevormd tot een integraal en klimaatneutraal energiesysteem. Dat betekent een verdubbeling van het elektriciteitsnet, het gasnet geschikt maken voor duurzame gassen, de aanleg van duurzame warmtenetten en het integreren van een grote hoeveelheid flexibele middelen, zoals opslag, conversie en duurzame gascentrales. Dit is allemaal nodig om de leveringszekerheid binnen het toekomstige klimaatneutrale energiesysteem te kunnen garanderen.” Waar mogelijk wordt daar al aan gewerkt, maar de netbeheerders geven aan dat er snel politieke knopen moeten worden doorgehakt om niet achterop te raken.

Wetten en regels aanpassen
Netbeheer Nederland vraagt dan ook dat in de formatie en door het nieuwe kabinet met vijf prioriteiten rekening wordt gehouden:

  • Een regierol voor Rijk, gemeenten en provincies om zo tot een integraal ontwerp voor het nieuwe energiesysteem te komen.
  • Aanpassing van wet- en regelgeving om het elektriciteitsnet betaalbaar en betrouwbaar te houden.
  • De mogelijkheid om bestaande gasinfrastructuur in te zetten voor de energietransitie.
  • Innovatieve opschaling van warmtenetten.
  • Voldoende financieringsruimte voor alle noodzakelijke investeringen. “De netbeheerders investeren tot 2050 in totaal zo’n102 miljard euro in de elektriciteitsnetten en regionale gasnetten om voorbereid te zijn op de uitdagingen van de nabije toekomst.”

Bron: Infrasite.nl, 25 mei 2021