Meewerken aan een duurzamer kabel- en leidingenketen?

Bij het COB is het project ‘maatregelencatalogus duurzame kabel- en leidingen van start. Wil jij of een collega hier aan bijdragen of actief aan deelnemen? Neem contact op via de projectpagina van dit project.

De catalogus wordt in principe ingedeeld volgens een aantal herkenbare hoofdonderwerpen:

  1. Klimaat: Welke maatregelen dragen bij aan het op klimaatneutrale wijze produceren, aanleggen en beheren van ondergrondse infrastructuur?
  2. Circulariteit: Welke maatregelen dragen bij aan de transitie naar een circulaire economie binnen de kabel- en leidingbranche?
  3. Biodiversiteit: Welke maatregelen dragen bij aan het beperken van negatieve effecten van productie, aanleg en beheer van kabel- en leidingnetten op biodiversiteit? Zijn er maatregelen die per saldo een positief effect sorteren?

Een aantal bedrijven dat actief is in de productie, aanleg en beheer van ondergrondse infrastructuur heeft zich verenigd in coalities of samenwerkingsverbanden. Het is bedoeling om nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met bestaande coalities en organisaties (zoals MVO Nederland).

Er moet worden vermeld dat de maatregelencatalogus in beginsel niet gaat over de wijze waarop de kabel- en leidingbranche kan bijdragen aan overall duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het aanjagen van de warmtetransitie en het uitfaseren van aardgasgebruik. Daarmee zou de scope van de maatregelencatalogus te groot worden. Het gaat in dit geval alleen over het systeem zelf.

Mogelijk kan gaandeweg een aangepaste indeling worden gekozen, die bijvoorbeeld ook een duidelijke betrekking heeft op het ‘people’ aspect van duurzaamheid (social fairness etc.). Kortom, interesse, meld je bij Manon Brouwer of Nicole Poort via de projectpagina.