Leges bij telecomkabels: rapport tariefverschillen

Voor de aanleg van telecomkabels in openbare gronden is een instemmingsbesluit vereist. Gemeenten brengen hiervoor leges in rekening. Dit gebeurt op zeer verschillende manieren. Het Ministerie van EZK heeft casestudies laten uitvoeren om inzicht te verschaffen in de totstandkoming van leges en verklaringen te vinden voor verschillen. Daarnaast zijn ervaringen van aanvragers hierin betrokken.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • de onderbouwing van legestarieven;
  • welke tariefsystematieken;
  • welke handelingen er worden toegerekend;
  • welke tijdsbesteding ermee is gemoeid;
  • kostensoorten die in de leges worden betrokken;
  • of gemeenten regionaal samenwerken;
  • of tarieven kostendekkend zijn;
  • Ook is er aandacht uitgegaan naar beleidsmatige afwegingen.

Het rapport is hier te vinden:

Leges aanleg telecomkabels: verklaarbaarheid van tariefverschillen – Cebeon