Kadaster voorzet notitie eHerkenning BAO KLIC

Per 1 juli 2022 wordt na verwachting de Wet Digitale Overheid (Wdo) ingevoerd en moet er op een betrouwbare wijze worden ingelogd bij de overheid (eHerkenning).
Organisaties die hun diensten en producten digitaal aanbieden, zoals het Kadaster, willen zeker weten of iemand echt de klant is die hij online zegt te zijn en of deze persoon bepaalde diensten mag afnemen. Ook de business tot business koppelingen moeten gaan voldoen aan de hogere betrouwbaarheid niveau van inloggen. De huidige wijze van inloggen zal worden uit gefaseerd.
Het Kadaster kent vele gebruikers van diverse diensten die over moeten op de nieuwe manier van inloggen.

Het Kadaster is bij wet aangesteld voor de informatie-uitwisseling van boven- en ondergrondse kabels en leidingen tussen netbeheerders en grondroerders (KLIC). Met als doel het voorkomen van graafschades. In 2020 zijn er 890.000 KLIC meldingen gedaan. Het aantal KLIC meldingen neemt nog steeds sterk toe, mede door de oplevende economie en de energietransitie.
Ruim 40.000 gebruikers hebben een account op MijnKadaster om een KLIC melding te doen. Door de graafsector wordt naast de Business to Business (B2B) koppelingen ook nog steeds veel handmatig KLIC meldingen gedaan (65% van de aanvragen).

De eHerkenning zal de komende tijd veel inspanningen vergen van de IT afdelingen van de graafsector ten aanzien van de aanpassingen van de systemen, processen en hardware. En mede doordat in januari 2022 ook de overgangsperiode van 4 maanden start voor de upgrade van de KLIC standaarden.
De graafsector maakt zich dan ook zorgen over de onduidelijkheden, beperkte tijd en de kosten voor de overgang naar eHerkenning bij het Kadaster.

Reden voor de graafsector om het onderwerp eHerkenning te agenderen voor de vergadering van de Gebruikersraad van 9 december 2021.
In deze vergadering gaf de heer Rik Krikke van het Kadaster aan dat in januari 2022 zal worden gecommuniceerd over de aanpak voor het inloggen met eHerkenning. Tevens zal er een beleidsnotitie worden opgesteld voor de Raad van Bestuur over dit onderwerp.
In de Gebruikersraad is verder aangegeven dat in de eerste helft van 2022 alle benodigde koppelingen en testfaciliteiten in overleg met sector beschikbaar komen waarna er vanaf 1 juli 2022 ten minste een overgangsperiode zes maanden zal komen voordat de oude koppelingen worden uitgezet.

Lees hier ook de laatste ontwikkelingen uit de Werkgroep Technische Commissie Standaarden (TCS), die standaarden ontwikkelt om uniformiteit en eenduidigheid te bevorderen om graafschades te voorkomen.

Bron: Kadaster, 15 januari 2022