Kabinet geeft fiat voor warmteleiding naar Den Haag

De warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag moet in 2025 klaar zijn. Met een definitief investeringsbesluit van het ministerie van Economische Zaken en Gasunie in de Warmtelinq (WLQ), gaat de leiding restwarmte van de industrie uit de Rotterdamse haven vervoeren maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in Den Haag.

Uitrol

Met het besluit wordt eindelijk begonnen met de verdere provinciale uitrol van de grote hoeveelheid potentiële restwarmte uit de haven. WLQ wordt een open warmteleiding, waar afnemers en warmteleveranciers op kunnen aansluiten. Energiebedrijf Eneco zal als eerste de warmte gebruiken voor haar klanten in Den Haag. Warmtelinq wordt een hoofdleiding; kleinere, lokale warmtenetten kunnen erop aansluiten voor warmtevervoer naar woningen en bedrijven.

Ambities

Op termijn moet het volgens staatssecretaris Yesilgöz (EZK) ook mogelijk zijn om andere, duurzame  bronnen als geothermie op het net aan te sluiten. Maar of dat in 2025 al kan is de vraag. De ambities met de restwarmte uit de Rotterdamse haven zijn al jaren hoog in de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek. In potentie produceren de raffinaderijen en andere industriële processen in de Rotterdamse haven genoeg restwarmte om een groot deel van Zuid-Holland te verwarmen. Toch komt het benutten van die restwarmte maar spaarzaam van de grond. Tot leveringscontracten met warmteproducerende bedrijven is het nog niet gekomen. De huidige warmtenetten in Rotterdam verplaatsen vooral de restwarmte van afvalcentrale AVR. Ook de nieuwe warmteleiding zal in eerste instantie vooral AVR-warmte naar Den Haag vervoeren.

WLQ+

De realisatie van de leiding naar Den Haag maakt de kans wellicht groter dat de leiding verder wordt doorgetrokken naar Leiden. Die aftakking, WLQ+, stond op losse schroeven door het afhaken van de gemeente Rotterdam. Die wilde niet langer investeren in het Rotterdamse Warmtebedrijf dat graag de eigen warmte wil leveren aan 50.000 Leidse huishoudens. De minister onderzoekt nu samen met Gasunie en de provincie Zuid-Holland of die Leidse aftakking financieel haalbaar is, en of wellicht nog veel meer woningen kunnen worden aangesloten.

Bron: Binnenlands Bestuur, 8 november 2021