Jaarplan 2023: Wat doet GPKL en waarom?

Op 22 december jl. was de ALV van GPKL. Het jaarplan 2023 is daar besproken. In het jaarplan staan onder de doelen en dossiers de activiteiten waarvan we nu al weten dat die er zijn en met welke reden we als GPKL ons daarvoor opnieuw of blijven inzetten. Daarnaast is er ruimte om de activiteiten aan te passen als dit in lijn is met de doelen en dossiers van onze vereniging. Nalezen en inbreng? Dat is altijd welkom. Mail info@gpkl.nl

Hier kun je het jaarplan downloaden als je bent ingelogd. Geen inlogcode of ook interesse? Stuur ons een bericht op bovenstaand adres.