Impact EU-richtlijn bodemmonitoring op gemeenten en omgevingsdiensten

In het vakblad Bodem staat een duidelijk artikel over de impact van de EU-richtlijn bodemmonitoring. In het kort komt het erop neer dat Nederland als lidstaat best wat vrijheid heeft om de richtlijn op verschillende manieren te interpreteren, maar het is heel belangrijk dat dit zorgvuldig en praktisch gebeurt. Zo moeten er bodemdistricten worden gemaakt en op allerlei punten een bevoegde instantie -niet per sé de overheid- voor zijn aangewezen. Dat geeft de kans op een regionale laag die net niet overeenkomt met andere samenwerkingsverbanden of een uitvoeringsafdeling los van bestaande structuren als BRO. Laten we dat dus voorkomen. Wie alvast wil lezen, klik hier (achter inlog).

Kijk ook eens op de Bodembreed academie die open toegankelijk is.

Het vakblad ‘Bodem’ is een uitgave van Bodembreed.