Expertteam presenteert Outlook energiesysteem 2050

Op 12 april presenteert het onafhankelijke Expertteam Energiesysteem 2050 de Outlook Energiesysteem 2050 aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. Het rapport vormt de basis voor het Nationaal Plan Energiesysteem 2050.

Naast de presentatie van de Outlook presenteert ook de Inwonerraad Energie haar advies over de voorwaarden voor het toekomstige energiesysteem aan minister Jetten. Dit advies is voortgekomen uit vier bijeenkomsten van een representatieve groep burgers uit alle hoeken van het land. Het is de eerste keer dat er geëxperimenteerd is met een eerste stap richting een burgerberaad.

De perspresentatie vindt plaats op 12 april van 9:30 uur tot 11:30 uur in Nieuwspoort, Den Haag.

Het Expertteam bestaat uit een diverse groep van onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappijwetenschappers. De leden hebben geen directe belangen in organisaties of bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie-infrastructuur of het opwekken van (duurzame) energie.

Op 4 april publiceerde Netbeheer Nederland daarnaast haar visie op het energiesysteem van de toekomst. Zij schetsen hierin vier scenario’s en vragen de politiek om scherpe keuzes te maken. De publicatie maakt duidelijk waar het knelt voor de energie-netbeheerders. Het is ons (GPKL) opgevallen dat er al minstens 1 wethouder is geweest die verwees naar het rapport van Netbeheer Nederland als zijnde het ETES2050. Het gaat dus om twee losstaande rapporten met andere conclusies en andere aanbevelingen.

Bronnen: Etes2050 en Netbeheer Nederland.