Het ACM zal niet handhaven (maatschappelijke functies krijgen voorrang in wachtrij elektriciteitsaansluitingen)

31 oktober publiceerde ACM het volgende besluit: Netbeheerders krijgen de mogelijkheid om af te wijken van het gebruikelijke principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ bij het geven van toegang tot het elektriciteitsnet. De ACM roept de netbeheerders op hiermee aan de slag te gaan. In ieder geval door de nodige voorbereidingen te treffen. Als netbeheerders in een concreet geval kunnen motiveren waarom voorrang nu al nodig is, dan zal de ACM niet handhavend optreden. Dit betekent in gemeenten waar deze problematiek nu urgent is, bijvoorbeeld bij een school-dependance of een inbreiding van woningbouw die verder al af is, er contact kan worden gezocht met de middenspanningsnetbeheerder en verzocht kan worden deze voorrang te verlenen.

De lijst met maatschappelijke functies is erg breed te interpreteren. Het verzoek is wel om kritisch te zijn. Het ‘codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken’ wordt naar verwachting in 2024 definitief.

Meer lezen? Dit kan bij de ACM.