Herstraattarieven 2023 online!

Jaarlijks past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de herstraattarieven aan volgens actuele indexcijfers. De tarieven zijn gebaseerd op afspraken tussen de telecomsector en de VNG (neergelegd in de Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden telecom uit 2004).

Met de Excel-rekenprogramma’s kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven. N.B.: Sla de bestanden op voor ze te openen! Vervolgens macro’s inschakelen.

De nieuwe tarieven vind je op deze pagina. Hierop zijn ook de oude tarieven te vinden.