Handreiking UVOT

Rijkswaterstaat, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (namens de gemeenten) en ProRail hebben met de telecomaanbieders in Nederland afspraken gemaakt om de vele ongebruikte telecommunicatiekabels op te ruimen die nu nog in de ondergrond liggen.

De Uitvoeringafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) bevat een gewogen pakket procesafspraken voor de gemeente en de telecomaanbieder op basis waarvan zij samen een afweging kunnen maken om een verzoek tot het verwijderen van ongebruikte telecomkabels te doen. Hiervoor is nu een handreiking met voorbeeld brieven beschikbaar. Binnenkort wordt de UVOT verlengd.

Dit verzoek moet ‘redelijk’ zijn. Het GPKL is ervan overtuigd dat de bescherming van de ondergrond en het belang van zo spaarzaam en zorgvuldig mogelijk ruimtegebruik in de ondergrond de basis is van een ‘redelijk’ verzoek. De handreiking geeft hiervoor een aantal handvatten.