Glasvezel en de voorzieningenrechter

De afgelopen maanden troffen veel glasvezelaanbieders elkaar en/of de gemeente bij de (voorzieningen)rechter. Voorbeelden van uitspraken vind je hieronder. In onderstaande uitspraken zitten veel argumenten over hoe de Telecomwet, en in het bijzonder artikel 5.4, kan of moet worden toegepast. Verder begrip ligt in de uitleg en bedoeling van graafrust en de coördinerende taak. Ook het belang en de rechtsgrond van een handboek kabels en leidingen komt aan bod. De uitspraken geven ook blijk van hoe gejuridificeerd dit werkproces op dit moment is.

Uitspraak geschil ODF en Delta en college gemeente.

Opheffing van een voorlopige voorziening/instemmingsbesluiten, Delta, e-fiber en een gemeente.

Wil je meedenken of heb je vragen over het werkproces rond glasvezel? Meld je aan bij het VNG forum 5g en digitale connectiviteit en stel daar je vraag. GPKL en VNG willen samen zorgen voor een verdere kennisuitwisseling en modelbeleid op het gebied van verglazing.