Gemeentelijke sportvelden, is vrijstelling mogelijk?

Voor netten op gemeentelijke sportterreinen, gemeentewerven en andere gronden, in beheer van gemeenten, geldt de vrijstellingsregeling. De voorwaarde is dat de toegang tot het terrein fysiek beperkt is door de beheerder. Wel moeten de netten voldoen aan de overige bepalingen van artikel 4 van de tijdelijke regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Tijdelijke regeling).

Lees de toelichting die Agentschap Telecom hierover aan GPKL heeft aangereikt.