Gelderland krijgt miljoenenfonds voor energie, klimaat en omgeving

Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met de oprichting van revolverend fonds voor investeringen in onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofproblematiek. Er is €200 mln beschikbaar. De verwachting is dat er samen met andere partijen in totaal tot €1 mrd geïnvesteerd kan worden. Onder meer warmtenetten komen voor financiering in aanmerking.

Dat is woensdag bekendgemaakt. Met het Perspectieffonds Gelderland wil de provincie in samenwerking met bedrijven, beleggers en andere overheden “grote maatschappelijke projecten” opstarten, die anders niet van de grond zouden komen. Naast de €200 mln van het fonds stelt de provincie ook nog eens €10 mln aan subsidie beschikbaar.

“Projecten om de energietransitie te realiseren, zoals de aanleg van warmtenetten, kosten veel geld en tijd en zijn heel onzeker”, zegt gedeputeerde Jan Marink. “Bedrijven en commerciële investeerders kunnen dit soort projecten niet alleen trekken, daarom springt de overheid bij. Zo wordt het risico voor de markt kleiner en kunnen we samen deze moeilijke maar belangrijke projecten oppakken.”

De provincie verwacht dat het geld uit het fonds meerdere keren kan worden ingezet. “Leningen worden afgelost en aandelen verkocht, zo komt geld na verloop van tijd opnieuw beschikbaar in het fonds. Rendement dat daarmee gemaakt wordt, zal terugvloeien naar de provincie”, zo leest een persverklaring. Het fonds zal worden beheerd door ontwikkelmaatschappij Oost NL, maar de provincie bepaalt “de kaders”. Dit betekent dat het geld alleen kan worden ingezet op de vooraf bepaalde thema’s van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat.

De verwachting is dat een aantal bestaande initiatieven al op korte termijn in aanmerking kan komen voor financiering vanuit het Perspectieffonds. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van zogeheten Clean Energy Hubs, ‘duurzame’ tankstations en parkeerplaatsen voor vrachtverkeer. Hetzelfde geldt voor verduurzamingsplannen van de landbouw en de aanleg van warmtenetten in de provincie.

Bron: Energeia, 28 januari 2021

Foto: Provinciehuis van Gelderland in Arnhem.(Foto: Peter Hilz/ANP)