Gecombineerde projectcoördinatie in openbare ruimte projecten

Bij gecombineerde projecten voor nutsvoorzieningen zijn eigenaren van kabels en leidingen en gemeenten tegelijkertijd betrokken in dezelfde fysieke ruimte. In deze netwerkprojectomgeving, eigendomsfragmentatie en het ontbreken van formele coördinatie-instrumenten bemoeilijkt de integratie van multi-stakeholder ontwerp en uitvoeringswerkzaamheden. Verbinders met een brede kijk hebben een unieke positie om integratie in dit complex na te streven systeem. Om te begrijpen wat hun praktijken zijn, onderzoeken we ze via Mintzbergs baanbrekende kader van informatieve, interpersoonlijke en beslissende rollen.

Dit onderzoek is vanwege het internationale karakter in het Engels geschreven.

Bron: Engineering Project Organization Society