Gasunie en Zeeuwse havens starten onderzoek voor aanleg regionaal waterstofnet

Netwerkbedrijf Gasunie en havenbedrijf North Sea Port hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een regionaal waterstofnet in Zeeland. Het doel is om een open waterstofnet te creëren dat in 2025 gereed kan zijn en in 2027 aan de landelijke waterstofbackbone wordt gekoppeld. Gasunie en de havens hopen eind 2022 een investeringsbeslissing te kunnen nemen.

n Zeeland bestaan verschillende plannen en ideeën voor de productie en het gebruik van waterstof. Zo heeft chemiebedrijf Dow in Terneuzen plannen om waterstof te produceren uit restgassen, heeft de start-up VoltH2 het voornemen om in 2023 of 2024 een elektrolyser van 25 MW te hebben staan, en mikt energiebedrijf Ørsted op een elektrolyser van 1 GW in 2030. Potentiële grote afnemers van waterstof zijn onder meer kunstmestfabrikant Yara en raffinaderij Zeeland Refinery van energiebedrijf Total. De groene stroom die nodig is voor de productie van groene waterstof via elektrolyse kan afgenomen worden van de offshore windparken waarvan de elektriciteit in Borssele aan land komt.

Om al deze plannen mogelijk te maken, is ook waterstofinfrastructuur nodig waarmee vraag en aanbod bij elkaar gebracht kunnen worden. In 2019 lanceerde North Sea Port, het havenbedrijf voor de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent, al een plan voor een waterstofnetwerk in de Belgisch-Nederlandse delta.

Om het regionale waterstofnet nu concreet te maken, hebben Gasunie en North Sea Port donderdag een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van het Zeeuwse deel. Voor het Belgische deel van het grensoverschrijdende waterstofnetwerk werkt North Sea Port samen met de Belgische gasnetbeheerder Fluxys en staalproducent ArcelorMittal. Het doel is om beide delen in 2025 klaar te hebben en in 2027 aan de landelijke waterstofbackbone van Gasunie te koppelen.

De eerste stap die Gasunie en North Sea Port zetten, is een onderzoek naar de wensen en eisen die mogelijke waterstofproducenten en -afnemers in de regio hebben. “Hiermee wordt de leidingcapaciteit, -dimensionering en -route verder bepaald. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt begin 2022 de route voor het regionale waterstofnetwerk bepaald”, schrijft Gasunie in een persbericht. “Eind 2022 moeten vervolgens de noodzakelijke investeringsbesluiten genomen worden.”

Bron: Energeia, 24 september 2021