Fabels en feiten over kabels en leidingen

Het project Fabels en feiten van het COB is opgeleverd! In een groeiboek staan 82 fabels en 71 feiten over de wet- en regelgeving voor kabels en leidingen worden uitgelegd. De (on)waarheden zijn verdeeld over zeven categorieën en geschreven voor een iedereen. Juridische taal is zoveel mogelijk vermeden.

Met dit groeiboek zijn de fabels ontkracht en de feiten bevestigd. Enkele leden van het GPKL hebben aan de inhoud meegewerkt in de vorm van een interview. Dit is een groeiboek en als een fabel of feit hier niet in staat, geef het door via info@gpkl.nl.

De Kwis fabels en feiten

De fabels moeten de wereld uit en de feiten de wereld in. Hiervoor organiseert het COB vanaf oktober 2021 elke week de Kwis: de kabels-koffie-kennis-quiz. Digitaal, een half uurtje, elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur. Op www.COB.nl/kwis vindt u meer informatie en kunt u zich alvast inschrijven.