Energyboards en gemeenten in de netcongestie-problematiek

We zien deze maand voor het eerst dat de provinciale ‘energyboards’ een rol spelen op gemeentelijk niveau. In iedere provincie is vanuit het Ministerie van EZK een opdracht en geld gegeven om een zogenoemde energy board in te richten. Iedere provincie heeft dit iets anders aangepakt, waarbij of alle of alleen grote gemeenten direct of indirect zijn betrokken. In de provincie Utrecht is een onderzoek afgerond over netcongestie waarbij de voorgestelde maatregelen per gemeente al ver zijn uitgewerkt. Op 25 oktober is daar live een briefing over voor alle bestuurders in deze provincie. Via deze link is daar ook veel meer over te lezen.

We volgen deze ontwikkeling op de voet, maar het is belangrijk om ook zelf actie te ondernemen en te weten wie van jouw gemeenten betrokken is bij de energyboard in jouw eigen provincie. Misschien kun jij dit zelf wel zijn of actief aangeven welke kennis je hebt of eerder op de hoogte wilt zijn dan nu. Via de nieuwe Kamerbrief worden maatregelen en besluiten, direct samen met de e-netbeheerders, op die plek voorbereid.