Energienet in 2022 meer dan 99,99 procent betrouwbaar

Het Nederlandse energienet hoort tot één van de betrouwbaarste van Europa. In 2022 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers 22 minuten geen stroom en 70 seconden geen gas door onderbrekingen. Hiermee komt de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten neer op ruim 99,99 procent.

De gemiddelde duur van een elektriciteitsonderbreking in 2022 is met 62 minuten lager dan dat van afgelopen jaren. Belangrijke reden hiervoor is dat storingen in de netten steeds sneller worden opgespoord en verholpen, dankzij modernisering en digitalisering van het energienet. Denk hierbij aan de inzet van slimme meters, storingsverklikkers en op afstand bestuurbare schakelaars. 

In het gasnet ligt de gemiddelde duur van een onderbreking in 2022 op 182 minuten. Dit is hoger dan afgelopen jaren. De reden hiervoor is een aantal complexe storingen met een lange onderbrekingsduur.

Graafwerkzaamheden

Een belangrijke storingsoorzaak voor gas en elektriciteit zijn graafwerkzaamheden. Graafschade wordt door de netbeheerders zelf veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door civiele aannemers, hoveniers en particulieren die zonder klicmelding graven in de grond. Er wordt door de netbeheerders voortdurend gewerkt aan nieuwe maatregelen om graafschade te beperken. Naast het doen van controles in het veld voor informatieverbetering, besteden de netbeheerders jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.

Zwaardere belasting

Vooral in het elektriciteitsnet is veroudering of slijtage ook een belangrijke storingsoorzaak. Door de energietransitie worden kabels en componenten in de netten steeds zwaarder belast. Hierdoor kunnen ze sneller verouderen. Door onder andere monitoring van hun componenten, storingsanalyses en materiaalonderzoeken scherpen de netbeheerders hun onderhouds- en vervangingsprogramma continue aan.

Meer informatie

Ieder jaar maakt Netbeheer Nederland op 1 maart de storingscijfers voor het Nederlandse energienet over het voorgaande jaar bekend. Er is een infographic voor elektra en gas opgesteld die een samenvatting van de belangrijkste cijfers bevat en ingaat op de grootste drie onderbrekingen van het jaar. In april van dit jaar verschijnt een openbaar rapport, met een nadere analyse van de storingscijfers.

Bron: Netbeheer Nederland 1 maart 2023