Duiding wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

De consultatie over de nieuwe warmtewet, werktitel ‘wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie’ is eind januari gesloten. Een deel van de reacties is openbaar gepubliceerd. Een aantal van de reacties geeft veel informatie over waar pijn of open eindjes zitten. Na besluitvorming is de bedoeling dat de nieuwe regelgeving landt in o.a. de Omgevingswet en vanaf circa 1 januari 2024 van kracht is. Het wordt daar het ‘warmteprogramma’ genoemd, dit komt onder artikel 4.21 lid 3 van de Omgevingswet. Een ander deel, over de bevoegdheid van gemeenteraden om gas af te sluiten, landt in de Gaswet.

De behandeling van het voorstel en besluitvorming moet nog worden gepland.