Coördinatie: wat houdt dit in?

Het begrip coördinatie en coördinatieplicht wordt op heel verschillende manieren gebruikt. Hieronder een aantal definities.

Artikel 5.a1 van de Telecommunicatiewet 2022 verwijst naar een EU-richtlijn-definitie, namelijk de coördinatie van civiele werken als bedoeld in artikel 5 van richtlijn nr. 2014/61/EU. In Nederland is de beheerder van de openbare ruimte (vaak gemeente) vaak de coördinator van civiele werken en heeft daarmee een coördinatieplicht. Verderop in de Telecommunicatiewet staat het verzoek tot medegebruik en efficiënt gebruik van maatschappelijke middelen centraal. Daar gaat de coördinatie over de netwerkexploitanten zelf en speelt de ACM een belangrijke rol.

Artikel 5a.11 lid 2 Telecomwet bepaalt dat het bevoegd gezag (gemeente) met de telecomaanbieder afspraken maakt over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden én voor die coördinatie een redelijke vergoeding van de kosten mag rekenen.