Coördinatieplicht: wat houdt die in? (art. 5.4)

Artikel 5.4 lid 2e en 5.4 lid 3e van de Telecomwet geeft aan, dat de gemeente de werkzaamheden tussen de aanbieders van telecomdiensten en andere leidingbeheerders afstemt, hetzij door voorwaarden bij het instemmingsbesluit hetzij door voorwaarden in de gemeentelijke telecomverordening.

In de model-telecomverordening is Artikel 6 opgenomen: Voorschriften en beperkingen bij instemming

“Het college kan nadere regels stellen over het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels, het bevorderen van medegebruik van voorzieningen en het afstemmen van de voorgenomen werkzaamheden met beheerders van overige in de grond aanwezige werken, alsook over de afmetingen van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.”