Coördinatie: wat houdt die in?

Artikel 5.a1 van de Telecommunicatiewet 2022 geeft aan, dat de gemeenten in hun telecomverordening de coördinatie uitvoeren van civiele werken als bedoeld in artikel 5 van richtlijn nr. 2014/61/EU Artikel 5a.11 lid 2 bepaalt dat gemeenten met de telecomaanbieder afspraken maakt over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden én voor de coördinatie een redelijke vergoeding van de kosten mag rekenen voor.