Bollentelers kunnen aanleg nieuwe kabels niet tegenhouden

Een geplande uitbreiding van het elektriciteitsnet in de kop van Noord-Holland kan doorgaan nu de rechtbank in Haarlem donderdag bezwaren van bollentelers van tafel heeft geveegd. De bezwaarmakers wilden niet dat onder hun land wordt geboord voor de aanleg van nieuwe kabelverbindingen.

De aanleg is onderdeel van grootschalige uitbreiding van het elektriciteitsnet in de kop van Noord-Holland door Liander. De netbeheerder legt de komende jaren honderd tot honderdvijftig kilometer elektriciteitskabel en bouwt dertig tot vijftig transformatorhuisjes. Samen met hoogspanningsnetbeheerder Tennet bouwt het bovendien een nieuw elektriciteitsverdeelstation dat in 2030 in gebruik moet worden genomen. De uitbreiding is noodzakelijk wegens veroudering van de infrastructuur terwijl de behoefte aan netcapaciteit toeneemt.

Het verzet van de bollenkwekers richtte zich tegen nieuwe kabelverbindingen vanaf onderstation De Weel in de gemeente Hollands Kroon. Dit nieuwe onderstation werd, ondanks bezwaarprocedures die doorgingen tot aan de Raad van State, een jaar geleden in gebruik genomen. Dat was onder meer noodzakelijk voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer.

Liander wil nu vanaf dit onderstation een bundel van tien 20 kV-kabels ondergronds aanleggen richting het noorden. Voorbij het dorp ‘t Veld zal deze bundel worden gesplitst en waaieren de kabels uit in de richtingen Schagen, Sint Maarten en Lutjewinkel. Zeven kabels zijn nieuwe verbindingen en drie van de 20 kV-kabels zullen oude 10 kV-verbindingen vervangen.

Tegen het eerste deel van dit project, de aanleg van de totale bundel naar ‘t Veld, maakten de bollentelers bezwaar. Op 8 april van dit jaar had de gemeente Hollands Kroon ingestemd met de werkzaamheden en Liander had afgelopen week willen beginnen. De bollentelers hadden bij de gemeente bezwaar ingediend, maar dit was afgewezen. Zodoende kwamen de telers bij de rechtbank terecht. Ze vroegen de rechter in een kort geding om Liander te verbieden de werkzaamheden te beginnen.

In het geding kwamen geen inhoudelijke argumenten tegen de werkzaamheden aan bod, blijkt uit de donderdag gepubliceerde uitspraak. De bezwaarmakers stellen alleen dat niet de juiste procedures zijn gevolgd en dat een omgevingsvergunning (met bijbehorende procedure) vereist is. De rechter gaat echter mee in het verweer van de gemeente dat er geen vergunningplicht is voor ondergrondse leidingen en stelt de bollentelers dus in het ongelijk. Liander zegt desgevraagd dat het aanstaande maandag begint met de aanleg.

Bron: Energeia, 6 augustus 2021