Alliander legde in 2021 meer kabels en leidingen dan ooit

In 2022 verwacht Alliander met 1,2 miljard euro opnieuw meer te investeren in onderhoud en uitbreiding van het net. Tegelijk wordt er al jaren aan kostenbesparingen gewerkt en inmiddels wordt er op jaarbasis 160 miljoen euro bespaard. Het nettoresultaat bedroeg vorig jaar 242 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 224 miljoen was.

Maar die cijfers nemen niet weg dat er grote uitdagingen zijn. Voor 2030 was al een sterk groeiende vraag van het elektriciteitsnet voorzien en de nieuwste prognoses van Alliander laten zien dat het nog wat erger is dan gedacht. Vooral de behoefte aan elektriciteit vanuit de woningbouw, industrie en datacenters zal op korte termijn veel grote zijn dan eigenlijk voor 2030 was voorzien. Alliander probeert daar zo goed mogelijk op in te spelen, legt ceo Maarten Otto uit.

Meer uitbesteden en modulair werken

“Onze maatschappelijke opdracht is duidelijk: door versnelling van de energietransitie moet onze productie de komende jaren nog verder stijgen.” Dat vraagt om een andere organisatie en manier van werken. “Zo maken we inmiddels meer gebruik van de capaciteit van onze aannemers, door meer werk uit te besteden. Ook door de inzet van modulair bouwen kan meer werk worden verzet. Zo kunnen we het elektriciteitsnet sneller uitbreiden.n Daarnaast werken we aan de digitalisering van ons huidige netwerk, wat ervoor zorgt dat we het net beter kunnen benutten.”

Maar de records aan werkzaamheden en investeringen in 2021 én de inspanningen nu en in de toekomst ten spijt: “De totale opgave kunnen wij echter niet alleen realiseren. Om het energienet van de toekomst te realiseren, is samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen, zou de overheid meer regie moeten pakken en is snel nieuwe regelgeving nodig om doorlooptijden te verkorten.” Alliander geeft aan dat er noodzaak is tot versnelling en dat dit een verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen is. De concrete uitdagingen zijn dan ook groot.

43.000 kilometer aan stroomkabels

“Met de huidige prognoses gaan we ervan uit dat tot en met 2030 bijna dertig nieuwe elektriciteitsverdeelstations moeten worden gebouwd en ruim zestig bestaande stations moeten worden verzwaard. Het aantal transformatorhuisjes moet tot die tijd stijgen met 23.000. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal huisjes. Daarnaast is de komende negen jaar 43.000 kilometer nieuwe elektriciteitskabel nodig. Maar het werk bestaat niet alleen uit uitbreiding van het elektriciteitsnet. De komende tien jaar moet ook ruim 1.200 kilometer van het gasnet worden vervangen. In het werk dat nu voorligt, zijn de recent aangescherpte klimaatambities van het nieuwe kabinet nog niet meegenomen omdat de impact hiervan nog onduidelijk is.”

Bron: Infrasite, 09 maart 2022

Foto: Chris Pennarts