Actieteam Netcapaciteit pakt grootste knelpunten elektriciteitsnet aan

Een coalitie van dertien partijen genaamd ‘Actieteam Netcapaciteit’ gaat de komende kabinetsperiode werken aan structurele oplossingen voor het knellende stroomnet. De plannen moeten verdere opschaling van wind- en zonne-energie mogelijke maken, en kunnen de elektrificatie van woningen, vervoer en de industrie mogelijk versnellen. Om dat mogelijk te maken stellen de partijen een aantal wetswijzigingen voor aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Jaarlijks investeert Nederland gemiddeld circa drie miljard euro in het elektriciteitsnet, om zon- en windparken te kunnen aansluiten en elektrificatie van zowel huishoudens als bedrijven mogelijk te maken, aldus het IPO. Daarmee is Nederland wereldwijd één van de koploper s als het gaat om het winnen van duurzame stroom. Maar door deze toevoer zit het net al even in de knel. Veel grote zon- en windparken, ondernemers en woningbouwprojecten wachten als gevolg van de beperkte netcapaciteit al even op aansluiting. Bouwen aan een verbreding van het net gaat stroef, door de tekorten aan technici, lange realisatietermijnen en regelgeving.

Het nieuwe Actieteam Netcapaciteit wil gedurende de nieuwe kabinetsperiode daarom snelle oplossingen zoeken voor de grootste knelpunten. De samenwerkende organisaties benadrukken de kansen die alle rond elektriciteitsnet werkende partijen hebben om slimme technieken in te zetten. Denk aan de lokale opslag van energie, vraagstimulering of ‘curtailment’. Dat zijn regeltechnieken op basis van data, waarbij bijvoorbeeld aanbod- of vraagpieken worden afgevlakt.

Ook het verbreden van het net en congestiemanagement (afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding) worden genoemd als structurele oplossingen.

De coalitie neemt daarmee naar eigen zeggen verantwoordelijkheid voor een aanpak, maar vraagt ook om een gunst van de politiek. Allereerst roepen de partijen minister Jetten op om een aantal wettelijke aanpassingen door te voeren. Waaronder het verkorten van de processen rondom netuitbreiding, meer mogelijkheden voor netbeheerders en marktpartijen om samen te werken middels batterijen, en onderzoek naar financiële prikkels die voor meer vakmensen zorgen.

Ook geeft Actieteam Netcapaciteit aan 200 miljoen euro per jaar nodig te hebben uit de nieuwe middelen voor klimaatbeleid, voor een stimuleringsprogramma voor ‘innovatieve oplossingen’.

De coalitie bestaat uit Netbeheer Nederland, Holland Solar, NWEA, VNG, Energie Nederland, NVDE, IPO, Techniek Nederland, Energie Samen, WENB, VNO NCW, MKB Nederland, Energy Storage NL en Bouwend Nederland.

Bron: Stadszaken, 31 januari 2022

Foto: Chris Pennarts