ACM stelt lagere toegangstarieven glasvezelnetwerk vast (KPN en Glaspoort)

ACM had het voornemen later dit jaar een marktanalysebesluit te nemen over de glasvezelmarkt. Dit type besluit kan de ACM nemen in een markt, waar dominante spelers actief zijn, en is bedoeld om de vrije markt te bewaken. Afgelopen maanden hebben KPN en Glaspoort echter diverse en steeds verbeterde voorstellen gedaan voor voorwaarden en tarieven tot toegang tot hun netwerk. Bij het laatste voorstel denkt ACM dat dit concurrerende toegang op elkaars glasvezelnetten een stap dichterbij brengt. Deze bindend verklaarde regulering geeft gemeenten ook meer houvast om te coördineren en samen te (laten) werken onder de Telecommunicatiewet. Zie hieronder de samenvatting van het artikel of lees hier de volledige verklaring en FAQ van de ACM.

Bron: ACM 27 augustus 2022

KPN en Glaspoort hebben een nieuw en verbeterd voorstel gedaan voor tarieven en voorwaarden voor toegang tot hun glasvezelnetwerk. Die toegang is bedoeld voor aanbieders van internettoegang zonder eigen netwerk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt vast dat met de aangepaste toezeggingen gezonde concurrentie op de markt voor snel internet wordt gestimuleerd. Ook is er nu voor langere tijd zekerheid over de toegangsvoorwaarden en dat is goed voor bedrijven die willen investeren. Daarom heeft de ACM het voorstel van KPN en Glaspoort bindend verklaard. Dat betekent dat de ACM toezicht houdt op de naleving van deze nieuwe voorwaarden en tarieven, die op 26 augustus meteen ingaan en waar KPN en Glaspoort zich tot 2030 aan moeten houden.

In een marktanalysebesluit kan de ACM verplichtingen opleggen aan een partij met een dominante positie, bijvoorbeeld om de tarieven voor netwerktoegang te verlagen. Bij het onderzoek kijkt de ACM of verdergaande regulering nog noodzakelijk is, gelet op de verbeterde toegangstarieven en -voorwaarden waar KPN en Glaspoort al aan gebonden zijn voor de komende acht jaar. In de marktanalyse gaat de ACM vooralsnog uit van de werkhypothese dat er geen aanleiding meer is voor aanvullende regulering van KPN en Glaspoort. De ACM zal de onderzoeksresultaten met alle betrokken partijen delen en om hun mening vragen voordat zij een definitief besluit neemt.

De ACM ziet zonder deze voorstellen risico’s voor de concurrentie op de markt voor snel internet. Onderzoeken van de ACM wijzen erop dat de huidige, niet gereguleerde toegangstarieven van KPN en Glaspoort zo hoog zijn, dat er te weinig ruimte is voor gezonde concurrentie op hun netwerken. Dat kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Die kiezen ook minder vaak voor hoge snelheden wanneer deze veel duurder zijn dan lagere snelheden.