ACM denkt mee in Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN):

Het ACM reguleert e-netbeheerders en ziet toe op de energiemarkt. Dit doen ze o.a. via methodenbesluiten en codes. Er is al vaak genoemd dat netcongestie nu vooral een systeemprobleem is en nog niet direct tegen een technische grens aanloopt. Het ACM heeft onderzocht hoe ‘alternatieve transportrechten’ kunnen zorgen voor een gespreider gebruik van het bestaande elektriciteitsnetwerk. Daarnaast is ook gekeken naar batterijsystemen. Varianten van een bredere herziening van de tariefstructuur zijn nog niet publiek gedeeld, maar het onderzoek is gestart. Lees het artikel over batterijen hier (ACM, 2023).

Hoe is dit relevant voor gemeenten en voor maatschappelijke opgaves?

Er vindt grootschalige elektrificatie plaats in het algemene energiesysteem van huishoudens en industrie. Diensten als warmte en koken maar ook graven en vervoer kunnen voor steeds meer gebruikers met elektriciteit plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat het huidige elektriciteitssysteem intensiever gebruikt wordt dan nu, wat zeker het afgelopen jaar ook terug was te zien in de aanvragen. Er is nu geen sprake van technische congestie, maar wel van ‘systeemcongestie’: de manier waarop nu de kabels en lijnen worden benut mist prikkels en omgaan met flexibiliteit in het huidige systeem. Voor gemeenten en netbeheerders is het heel belangrijk dat aan dit ‘regeldeel’ gewerkt wordt. Het voorkomen van een onnodige of te gehaaste verzwaring betekent een besparing voor netbeheerders; minder overlast en minder ruimtevragers in de openbare ruimte. Tegelijk zijn op andere plekken wel degelijk aanpassingen en netverzwaringen nodig, denk maar aan wat de komst van een datacentrum of de verandering van de locaties van energiebronnen. Met aanpassingen in de regulering van de energiemarkt kunnen die verzwaringen beter gepland worden.